Privacy- / cookiestatement

COOKIESTATEMENT

Dit Cookie Statement van Jumbo beschrijft van welke cookies Jumbo Supermarkten B.V. (hierna “Jumbo”) gebruik maakt via de website jumboracedagen.nl (hierna: de “Website”) en waarvoor deze cookies worden gebruikt. We raden je aan om dit Cookie Statement aandachtig door te nemen.

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de Website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de Website terugsturen. De cookies die via deze Website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies hanteert Jumbo en voor welk doel?

Functionele cookies

Jumbo maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Zo onthouden functionele cookies bijvoorbeeld de producten die je in het winkelwagentje plaatst en informatie die je in (bestel)formulieren opneemt. Tevens zorgen deze cookies er voor dat je via de Website betalingen kunt verrichten. Het is niet mogelijk dat je je afmeldt voor functionele cookies.

Analytics cookies

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt Jumbo gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw Apparaat. Deze cookie registreert uw gebruik van de website. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Jumbo verstrekt. Jumbo verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de Website en/of haar dienstverlening doorvoeren. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie niet gebruiken voor andere Google diensten.

Social plug ins
Via de Website worden video’s getoond die afkomstig zijn van websites van derden, waaronder YouTube. Deze derde partijen plaatsen cookies die het mogelijk maken om de video’s aan jou te tonen. Daarnaast kunnen er cookies worden geplaatst die worden gebruikt om je surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen.

Op het gebruik van de cookies die via de video’s op de Website worden geplaatst, zijn nadere voorwaarden van YouTube van toepassing. Jumbo accepteert geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor deze voorwaarden. Voor meer informatie verwijst Jumbo je naar de voorwaarden van YouTube.

Advertenties

Jumbo maakt op haar website gebruikt van re-targeting/re-marketing technologieën van advertentienetwerken waaronder Facebook, Google Adwords en DoubleClick. Het doel van deze technologieën is om je interessante en op maat gemaakte aanbiedingen te kunnen doen.

Via de Website wordt een cookie op jouw Apparaat geplaatst met een uniek nummer. Deze cookie maakt het mogelijk om jouw Apparaat te herkennen wanneer je na een bezoek aan de Website naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van het advertentienetwerk. Dit maakt het mogelijk voor Jumbo om jou op die andere website een advertentie van de Website te tonen.

De gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden door Jumbo alleen gebruikt om jou de advertenties te kunnen tonen en worden niet aan andere bestanden gekoppeld.

Verwijderen cookies

De toestemming die jij hebt gegeven aan Jumbo voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je te allen tijde intrekken door uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert en/of door alle in je browser reeds geplaatste cookies te verwijderen.

Hier [http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-com...]kun je lezen op welke wijze je binnen de verschillende internet browsers de verschillende type cookies kunt verwijderen. Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet of niet goed meer werken.

Wijzigingen

Dit Cookie Statement kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement zullen via de Website bekend worden gemaakt.

Vragen

Mocht je nog vragen hebben over dit Cookie Statement dan kun je een bericht sturen middels het serviceformulier [http://hallo.jumbo.com/klantenservice/stel-een-vra...]. Verder kun je, onder meer, aanvullende informatie vinden over het gebruik van cookies op de website van de Consumentenbond.

Laatst gewijzigd op 24 april 2018.

PRIVACY STATEMENT

Via de website www.jumboracedagen.nl (hierna: de “Website”) verzamelt Jumbo persoonsgegevens over jou (hierna: “Informatie”). In dit Privacy Statement wordt beschreven welke Informatie Jumbo over de bezoekers van de Website verzamelt en voor welke doelen deze Informatie wordt gebruikt.

1. Wie is Jumbo?

Jumbo Supermarkten B.V. (“Jumbo”) houdt zich bezig met de detailhandel in levensmiddelen en aanverwante artikelen.

Jumbo is verantwoordelijk voor de wijze waarop zij via de Website Informatie over jou verzamelt, gebruikt en opslaat.

2. Contact

Als je contact opneemt met de klantenservice van Jumbo, omdat je vragen of klachten hebt over de Website, zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. Jumbo kan jou vragen om meer Informatie te geven indien wij dat nodig vinden voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht.

De Informatie die op deze wijze wordt verzameld, wordt gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van klachten.

3. Bestellingen

Via de Website kun je bepaalde producten en/of diensten bestellen. De gegevens die je in het kader van de bestelling via de Website verstrekt, worden primair gebruikt voor het afhandelen van de bestelling. Deze gegevens worden, met uitzondering van het bepaalde onder paragrafen 4 en 5, alleen gebruikt voor het afhandelen van de bestelling en niet voor andere doeleinden.

Om de bestelling te kunnen uitvoeren, is het vereist dat de opgegeven informatie aan derde partijen wordt gezonden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de aanbieder van het bestelplatform, Digital United.

4. Advertenties

Het e-mailadres dat je tijdens het plaatsen van een bestelling opgeeft, wordt door Jumbo opgeslagen en kan worden gebruikt om volgende campagnes van Jumbo via Facebook onder jouw aandacht te brengen.

Van belang is dat jouw e-mailadres niet onversleuteld aan Facebook wordt verstrekt. Jouw e-mailadres wordt eerst binnen de omgeving van Jumbo gecodeerd (“gehasht”). Vervolgens worden de gehashte gegevens naar de Facebook-omgeving geüpload. De geüploade gegevens worden vervolgens vergeleken met de gehashte gegevens die Facebook bezit. Indien er een match plaatsvindt, betekent dit dat het e-mailadres dat via de Website is verstrekt aan een Facebook account is gekoppeld. Jumbo kan deze personen vervolgens op Facebook een advertentie van De Jumbo Racedagen tonen. Indien er geen match plaatsvindt, gebeurt er vervolgens niets.

5. Nieuwsbrieven

Het e-mailadres dat je hebt opgegeven via de Website, kan door Jumbo worden gebruikt om jou de nieuwsbrief omtrent deze actie en toekomstige acties toe te zenden. Indien je op een gegeven moment geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief is opgenomen.

6. Cookies

Via de Website wordt gebruikt gemaakt van cookies. Voor een nadere uitleg over de type cookies die worden geplaatst alsmede de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, verwijzen we je naar het Cookie Statement dat op de Website te raadplegen is. Indien er Informatie over jou wordt verzameld met behulp van cookies, wordt die Informatie alleen gebruikt om de doeleinden waarvoor de cookies zijn geplaatst, te realiseren. Deze Informatie wordt niet aan andere bestanden of gebruikersprofielen gekoppeld.

7. Statistisch onderzoek

Jumbo streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de Website. Hiervoor is het noodzakelijk dat Jumbo continu statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen in de Website en Applicaties kan aanbrengen.

Jumbo kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw Informatie. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn.

8. Bewaren van Informatie

Jumbo zal Informatie over jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de Informatie is verkregen.

09. Bescherming van jouw Informatie

Jumbo hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw Informatie. Jumbo heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw Informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10. Toegang tot en aanpassing van jouw Informatie

Als je wilt weten welke Informatie Jumbo over jou verzamelt, kun je Jumbo vragen om een overzicht te sturen van deze Informatie. Dit verzoek kan ingediend worden via het serviceformulier van Jumbo.

Jumbo zal binnen vier (4) weken op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat de Informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort, vragen we je om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. We verzoeken je om het op jouw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken. Het overzicht wordt dan toegezonden aan het door jou opgegeven e-mailadres.

Als je op grond van het overzicht Informatie wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen aan het hierboven vermelde adres. Jumbo zal ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren. Indien Jumbo besluit jouw verzoek niet uit te voeren, zal Jumbo aangeven waarom zij dat niet zal doen.

11. Wijzigingen in dit Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via de Applicatie. De laatste versie van het Privacy Statement is van 24 april 2018.

12. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een bericht sturen middels het serviceformulier van Jumbo.